ADR

Bīstamo kravu (ADR) pārvadājumi

ADR kravu pārvadājumi

ADR kravas skaitās ar tādām īpašībām, kas apdraud apkārtējo vidi notiekot negadījumam, kas var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai vai veselībai, kā arī nodarīt postījumus apkārtējai videi vai īpašumam. Par bīstamām uzskata tikai tādas kravas, kas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktajiem bīstamības kritērijiem. Tāpēc ir ieviesti stingri noteikumi, kuri regulē, kādā veidā un pa kādiem auto ceļiem krava tiek pārvadāta.

Lai droši pārvadātu ADR kravu ir nepieciešams sakārtot dažādas formalitātes. Kā arī autotransporta šoferiem ir nepieciešams nokārtot sertifikātu. Starptautiskiem kravu pārvadājumiem ir jānoskaidro, kādas atļaujas ir nepieciešamas katrā valstī un kādi ir noteikumi pārvedot bīstamo kravu. Piedāvājam drošus bīstamo kravu pārvadājumus pa visu pasauli, palīdzēsim sakārtot visas nepieciešamās formalitātes un ietaupīsim jūsu laiku.

Ir dažādas bīstamo kravu (ADR) klases, kuras tiek atšķirīgi apzīmētas. Pavisam kopā ir deviņas bīstamo kravu klases.

Sprāgstošas vielas un izstrādājumi

ADR Bīstamo kravu pārvadājumi
ADR Bīstamo kravu pārvadājumi

Gāzes

ADR Bīstamo kravu pārvadājumi
ADR Bīstamo kravu pārvadājumi
ADR Bīstamo kravu pārvadājumi

Viegli uzliesmojoši šķidrumi

ADR Bīstamo kravu pārvadājumi

Viegli uzliesmojošas cietas vielas

ADR Bīstamo kravu pārvadājumi

Pašuzliesmojošas vielas

ADR Bīstamo kravu pārvadājumi

Vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes

ADR Bīstamo kravu pārvadājumi

Oksidējošas vielas

ADR Bīstamo kravu pārvadājumi

Organiskie peroksīdi

ADR Bīstamo kravu pārvadājumi

Indīgas vielas

ADR Bīstamo kravu pārvadājumi

Infekciozas vielas

ADR Bīstamo kravu pārvadājumi

Radioaktīvi materiāli

ADR Bīstamo kravu pārvadājumi
ADR Bīstamo kravu pārvadājumi

Korozīvas vielas

ADR

Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi

ADR

Uzzini cenu par ADR kravu pārvadājumiem

Aizpildi pieteikuma formu un noskaidro cenu 30 min. laikā!

Call Now Button