Baltkrievijas universālo atļauju saņemšana 2022.gadā

kravu parvadajumu atļaujas uz baltkrieviju

Kravu pārvadājumi uz un no Baltkrievijas

Baltkrievijas universālo atļauju saņemšana 2022.gadā

Ņemot vērā, ka 2022. gadā Baltkrievijas universālo starptautisko autopārvadājumu atļauju, kas derīgas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm skaits nav pietiekams.

Kādas tad ir vadlīnijas, pēc kurām vadās, lai saņemtu universālo atļauju?

Attiecīgajam pārvadātājam nepieciešama izsniegta un spēkā esošo Eiropas Kopienas atļaujas kopija.

Vienlaicīgi maksimālais atļauju skaits, kas varētu būt pārvadātāja rīcībā, ir vienādas ar EKAK skaitu auļaujas pieprasīšanas dienā.

Jaunu Baltkrievijas universālo atļauju var saņemt, ja ir nodota izmantota iepriekšējā atļauja, ievērojot maksimāli pieļaujamo skaitu attiecībā pret EKAK skaitu atļaujas pieprasīšanas dienā.

Ja kāda no pārvadātājam izsniegtā atļauja nav nodota 2 mēnešus no izsniegšanas datuma, vai nodota neizmantota, vai nozaudēta (nav oficiālas iestādes izziņas par zādzības faktu), vienlaicīgi maksimāli atļauju skaits, kas var būt pārvadātājam rīcībā, samazināms par attiecīgi nenodoto atļauju skaitu.

Call Now Button