Bīstamo kravu pārvadājumi

Bīstamo kravu transportlīdzeklis

Loģistikas pakalpojumi

Bīstamo kravu pārvadājumi

Bīstamā krava skaitās ar tādām īpašībām, kas apdraud apkārtējo vidi notiekot negadījumam, kas var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai vai veselībai, kā arī nodarīt postījumus apkārtējai videi vai īpašumam. Par bīstamām uzskata tikai tādas kravas, kas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktajiem bīstamības kritērijiem. Tāpēc ir ieviesti stingri noteikumi, kuri regulē, kādā veidā un pa kādiem auto ceļiem krava tiek pārvadāta.

Lai droši pārvadātu bīstamo kravu ir nepieciešams sakārtot dažādas formalitātes. Kā arī autotransporta šoferiem ir nepieciešams nokārtot sertifikātu. Starptautiskiem kravu pārvadājumiem ir jānoskaidro, kādas atļaujas ir nepieciešamas katrā valstī un kādi ir noteikumi pārvedot bīstamo kravu. Piedāvājam drošus bīstamo kravu pārvadājumus pa visu pasauli, palīdzēsim sakārtot visas nepieciešamās formalitātes un ietaupīsim jūsu laiku.

Call Now Button