BERAMO KRAVU PĀRVADĀJUMI

Beramo kravu pārvadājumi pa visu pasauli

Beramās kravas

Vietējie un starptautiskie beramo kravu pārvadājumi

Beramo kravu pārvadājumi ir process, kuram ir jāpievērš liela vērība beramkravas fiziskām īpašībām un kravas autotransporta sagatavošanai.

Beramo kravu pārvadājumi tiek organizēti vadoties pēc kravu specifikas, katram beramkravas materiālam kravas transportlīdzekļi tiek sagatavoti, lai beramkrava tiktu nogādāta, nemainot fiziskās īpašības:

 1. Graudainību/gabalainību, kas raksturo beramo un gāžamo kravu daļiņu (gabalu) daudzuma sadalījumu pēc lieluma.
 2. Birstamība – ir beramo un sagāžamo kravu spēja pārvietoties smaguma spēku vai ārējās dinamiskās iedarbības ietekmē.
 3. Tilpuma masa vai beramkravas blīvums .
 4. Izputekļošanās – vielas sīko daļiņu spēja veidot ar gaisu stabilus maisījumus un pārvietoties ar gaisa plūsmām ievērojamā attālumā no kravas atrašanās vietas. Kravas izputekļošanās notiek, piemēram, pārkraujot minerālmēslojumus, cementu, miltus, graudus un citas kravas. Putekļiem piemīt paaugstināta spēja absorbēt no apkārtējās vides gāzes, tvaikus un radioaktīvās vielas. Tas ir īpaši kaitīgi, ja gaisā atrodas indīgās vielas un ir paaugstināta radiācija. Kravu izputekļošanās novēršanai nepieciešams pilnveidot taru un iepakojumu, veidot specializētas iekraušanas un izkraušanas iekārtas, attīstīt pārkraušanas tehnoloģiju.
 5. Abrazīvums (dilšanas spēja) – raksturo beramkravas īpašību veicināt transporta iekārtu virsmas dilšanu, saskaroties ar to kustībā (teknes, konveijera lentes utt.). Abrazīvums ir atkarīgs no kravas daļiņu cietības, kuru nosaka pēc Moosa skalas.
 6. Asšķautnainība piemīt beramkravai ar asām daļiņu malām. Piemēram, akmeņoglēm bez piemaisījumiem piemīt īpaši zema dilšanas spēja, bet ogles gabali, krītot no augstuma uz gumijoto transportiera lenti, var sabojāt to ar savām asajām malām. Šajā gadījumā ātrs lentes nodilums notiek nevis ogles dilšanas spējas dēļ, bet tās asšķautnainības dēļ.
 7. Lipīgums ir beramkravu īpašība pielipt pie ierobežojošās virsmas. Par lipīgām parasti kļūst mitras kravas, un lai tos pārvadāt vajag pazemināt mitrumu. Tomēr tāda īpašība piemīt arī sausām kravām. Tā, piemēram, sērs un talks līp klāt pie tērauda, māls pie koka utt.
 8. Mitruma uzsūkšana no apkārtējā gaisa ir atkarīga no beramkravu īpašībām un apkārtējās vides apstākļiem. Higroskopiskumu var izskaidrot dažādi. Tā, piemēram, kalcija karbīds un nedzēstie kaļķi absorbē mitrumu savas ķīmiskās aktivitātes dēļ. Sāls un cukura higroskopiskums izskaidrojams ar to stipro šķīdības spēju ūdenī. Kokvilna, vilna un graudi absorbē mitrumu ūdens tvaiku sabiezēšanas dēļ uz lielām iekšējām kravas virsmām. Higroskopiski ir visi slāpekļa un kālija mēslojumi, superfosfāts, salpetris un sausās koku skaidas. Lai neitralizēt mitruma uzsūkšanu kravu vajag norobežot no apkārtējas vides.
 9. Ar standartiem, tehniskiem noteikumiem un citiem normatīviem materiāliem tiek uzstādīts dažādu kravu kondīcijas mitrums, pie kura viela ir spējīga saglabāt savus kvalitatīvos raksturojumus. Kravu mitruma novirzes no kondīcijas prasībām izraisa produkcijas bojājumus vai kvalitātes zudumu. Transportēšanas operāciju laikā dažu kravu paaugstinātais mitrums veicina ļoti negatīvas īpašības (sablīvēšanos, sasalšanu, velves veidošanos utt), kā arī izraisa kravas pielipšanu pie konteineru un transporta līdzekļu iekšējām virsmām un pie iekraušanas un izkraušanas iekārtu darba rīkiem.

Pēc tilpuma masas lieluma beramkravas iedala:

 • vieglās (ρ < 600 kg/ m3 kūdra, koku skaidas u.tml.),
 • vidējās (ρ = 600 -1100 kg/m3 – graudi, sārņi, ogles u.tml.),
 • smagās (ρ = 1100 – 2000 kg/ m3 – smilts, grants, šķembas u.tml.)
 • īpaši smagās (ρ > 2000 kg/m3 – dzelzs rūdas, koncentrāti utt.).

Sadarbībā ar HanseGrand tika pārvests kvalitatīvs ceļu būves materiāls no Vācijas uz Latviju.

Beramkravas pārvadājumi no Vācijas un Latviju
Beramkrava no Vācijas un Latviju

Beramkravu izkraušanai tika noorganizēts specializēts kravas transportlīdzeklis ar Walking floor jeb bīdāmām grīdām. Ar šādu kravas automašīnu ved ne tikai standarta kravas, bet arī beramkravas. Šī veida kravas transportlīdzeklis labi noder standarta paletizētām kravām vai jebkurām kravām, kuras var iekraut no aizmugures.

Beramo kravu pārvadājumi tika organizēti vadoties pēc noteikumiem un pieredzes iegūtām zināšanām. Kvalitatīvs ceļu būves materiāls sākas ar rūpīgu beramkravas saistvielu sajaukumu. Mēs parūpējāmies ne tikai par beramkravas iekraušanu un izkraušanu, bet arī par ceļa būves materiāla apstrādi. Tas tiek panākts ar rūpīgu samaisīšanu un par to jāsaka liels paldies traktoristam, kurš maisot ceļu būves materiālu, ievēro doto materiālu proporcijas no ražotāja Hansegrand.

Ja jums tuvākajā laikā ir nepieciešami beramo kravu pārvadājumi, tad droši sazinieties ar mūsu loģistikas speciālistiem un noskaidrojiet cenu 30 min. laikā!
Call Now Button