Jaunie regulējumi kravas transportlīdzekļiem

kravas transportlīdzekļi

Jaunumi kravas transportlīdzekļiem

Kravas transportlīdzekļiem co2 emisijas standarti

Sākot ar 2025. gada 1. jūliju stāsies spēkā jauni regulējumi kravas furgoniem par Oglekļa dioksīds jeb CO2 samazināšanu, lai uzlabotu gaisa kvalitāti. Attiecībā uz kravas automašīnām un autobusiem, kas ir zemākas par Euro VI standartiem, šis pats regulējums stāsies spēkā sākot no 2027. gada 1. jūlija.

Eiropas Komisija ir iesniegusi priekšlikumu samazināt gaisa piesārņojumu no jauniem Eiropas Savienībā (ES) pārdotiem transportlīdzekļiem, tostarp kravas transportlīdzekļiem, “lai sasniegtu Eiropas Zaļā kursa nulles piesārņojuma ambīciju, vienlaikus saglabājot transportlīdzekļus par pieņemamām cenām un veicinot Eiropas konkurētspēju”.

Ierosināto regulējuma mērķis ir noteikt emisiju ierobežojumus visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, t.i., automašīnām, furgoniem, autobusiem un kravas automašīnām, un tie ir degvielas un tehnoloģiju ziņā neitrāli, nosakot vienādus ierobežojumus neatkarīgi no tā, vai transportlīdzeklis izmanto benzīnu, dīzeļdegvielas, elektriskās piedziņas vai alternatīvās degvielas.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu jaunās regulas spēkā stāšanās datums ir 2025. gada 1. jūlijs attiecībā uz vieglajiem transportlīdzekļiem (automašīnām un furgoniem) un 2027. gada 1. jūlijs attiecībā uz kravas automobiļiem un autobusiem, ar emisiju limitu kravas automašīnām, kuri ir zemāki par Euro VI standartiem.

Pazeminātas emisijas robežas kravas transportlīdzekļiem

Komisija norādīja, ka dažādi iespējamie emisiju ierobežojumi “tika pētīti, lai atrastu pareizo līdzsvaru starp ietaupītajām emisijām un investīcijām, kas nepieciešamas jaunām tehnoloģijām, kontekstā, kad nozare jau ir strauji virzījusies uz dekarbonizāciju, kas saistīta ar gaisa kvalitātes uzlabošanos”.

Automašīnām un furgoniem par sākumpunktu tika ņemti stingrākie no esošajiem Euro 6 ierobežojumiem un piemēroti visiem transportlīdzekļiem. Piemēram, NOx robeža bija 60 mg/km benzīna automašīnām un 80 mg/km dīzeļdegvielai. Saskaņā ar Euro 7 standarta noteikumiem šī robeža būs 60 mg/km neatkarīgi no tehnoloģijas.

Smagajām automašīnām un autobusiem emisiju ierobežojumi ir noteikti mazāki nekā tie bija iepriekšējos Euro VI lieljaudas standartos. “Tas atspoguļo esošo tehnoloģiju neizmantoto potenciālu un nepieciešamību turpmāk samazināt šo transportlīdzekļu radītās gaisa piesārņotāju emisijas, jo īpaši kravu transporta nozarē, kur paredzams, ka ar iekšdedzes dzinēju darbināmus transportlīdzekļus turpinās pārdot līdz 2035. gadam un pēc tam,” skaidroja Komisija.

Kas mainīsies transportlīdzekļu nozarē?

Uzlabota gaisa kvalitāte

Tā kā autotransports ir lielākais gaisa piesārņojuma avots pilsētās, Komisija teica, ka jaunie Euro 7 standarti “nodrošinās videi draudzīgākus transportlīdzekļus uz mūsu ceļiem un uzlabotu gaisa kvalitāti, aizsargājot mūsu iedzīvotāju veselību un vidi”. Tajā teikts, ka Euro 7 standarti un CO2 emisiju standarti transportlīdzekļiem “strādā roku rokā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem gaisa kvalitāti, jo īpaši palielināta elektrisko transportlīdzekļu izmantošana rada arī zināmas priekšrocības gaisa kvalitātes jomā. Abi noteikumu kopumi sniedz automobiļu piegādes ķēdei skaidru virzienu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanai, tostarp izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Jaunā Euro 7 emisijas standartu priekšlikuma mērķis ir novērst emisijas no izplūdes caurulēm, kā arī no bremzēm un riepām, kas palīdzēs sasniegt stingrākus gaisa kvalitātes standartus, ko Komisija ierosināja 2022. gada 26. oktobrī. Komisija norādīja, ka šie ierosinātie noteikumi par piesārņojošo vielu emisijām “ir papildus noteikumi par CO2 emisijām”, uzsverot, ka “šajā priekšlikumā ir ņemts vērā saskaņotais mērķis līdz 2035. gadam par 100 % samazināt CO2 emisijas automašīnām un furgoniem. Komisija nākamajos mēnešos pārskatīs CO2 standartus kravas automašīnām un autobusiem.

Komisija norādīja, ka “lai gan CO2 emisiju noteikumi veicinās bezemisiju transportlīdzekļu ieviešanu, ir svarīgi nodrošināt, lai visi transportlīdzekļi uz mūsu ceļiem būtu videi draudzīgāki. 2035. gadā visām ES pārdotajām automašīnām un furgoniem CO2 emisija būs nulle. Tomēr sagaidāms, ka 2050. gadā vairāk nekā 20% automašīnu un furgonu un vairāk nekā puse no smagākajiem transportlīdzekļiem mūsu ielās turpinās izdalīt piesārņotājus no izpūtēja. Akumulatoru elektriskie transportlīdzekļi joprojām rada piesārņojumu no bremzēm un mikroplastmasas no riepām.

Tajā teikts, ka Euro 7 noteikumi “samazinās visas šīs emisijas un padarīs transportlīdzekļus pieejamus patērētājiem”. Apgalvoja, ka 2035. gadā Euro 7 samazinās kopējo NOx emisiju no automašīnām un furgoniem par 35 % salīdzinājumā ar Euro 6 un par 56 % salīdzinājumā ar Euro VI no autobusiem un kravas automašīnām. Vienlaikus par 13% tiks pazeminātas daļiņas no izpūtēja no vieglajiem un furgoniem, bet no autobusiem un kravas automobiļiem – par 39%, savukārt vieglo automašīnu bremžu daļiņas tiks pazeminātas par 27%.

Komisijas priekšlikums tiks iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei, lai likumdevēji to pieņemtu.

Call Now Button