e-CMR

e-cmr

e-CMR

Elektroniskā kravas pavadzīme (e-CMR)

Kas ir CMR dokuments? Starptautiskā preču transporta pavadzīme (CMR) ir preču piegādes dokuments, kuru izmanto priekš starptautiskiem kravu pārvadājumiem. Tas ir apliecinošs dokuments, ka tiek pārvesta krava no iekraušanas vietas līdz izkraušanas vietai. CMR satur informāciju par kravu, kā arī vienlaikus ir vienošanās starp trim pārvadājumā iesaistītajām pusēm – sūtītāju, pārvadātāju un saņēmēju. CMR ir iekļauta detalizēta informācija par kravu, kas regulē zaudējumus, atlīdzību un atbildību par pārvesto kravu.

Līdz šim tiek izmantota CMR pavadzīme papīra formātā, lai nodrošinātu vienmērīgu saziņu, ātrāku sadarbību loģistikas ķēdē un uzlabotu piegādes ķēdes efektivitāti visām pārvadājumā iesaistītajām pusēm. Šī gada maijā valdība pieņēma konceptuālu lēmumu sākot ar 2024. gadu ieviest elektroniskā kravas starptautiskā autopārvadājumu līguma (e-CMR) pavadzīmes. Tās galvenais mērķis ir samazināt papīra izlietoto daudzuma visā pasaulē.

e-cmr

e-CMR

Galvenās e-CMR priekšrocības

 • Samazina administratīvās izmaksas, CMR pieejamība visām iesaistītām pusēm / kontrolējošām iestādēm,
 • Aizstāj papīra lietošanu – videi draudzīgi, ietaupa papīra un pasta izmaksas,
 • Ļauj labāk un ātrāk organizēt pārvadājumus,
 • Attālināta procesa pārredzamība, robežas šķērsošanas fakta vienkāršāka pierādīšana,
 • Datu kontrole, minimizēts risks nenorādīt kādu informāciju,
 • Pieeja reāllaika informācijai,
 • Pilna loģistikas procesa uzraudzība, parakstītāja identifikācija («pazudušo» tirgotāju/transportētāju risks minimāls),
 • Publiskajam sektoram un iestādēm e-CMR izmantošana samazinās laiku kravas automobiļu apturēšanai un dokumentu pārbaudei.
 • Uz vienu pavadzīmi ietaupījums ir 4,50 euro,
 • Pēc aptuvenām aplēsēm Latvijas pārvadātāji gadā ietaupītu līdz 9 miljoniem euro (avots: Satiksmes ministrija),
 • Pāriešana no CMR pavadzīmes uz e-CMR – reģionāli tā būs iespēja gan uzņēmumiem, gan iestādēm iegūt efektivitāti, izmantojot digitalizāciju,
 • Uzņēmumi varēs efektīvāk pārvaldīt savu informāciju un piegādes ķēdi, kas uzlabos datu kvalitāti kravas pārvadājumu procesā,
 • Samazinās atkārtotu kļūdu / pēc būtības kļūdainas informācijas risku,
 • Būs iespēja apmainīties ar resursiem un integrēt darbības vienā informācijas sistēmu tīklā.

e-CMR

e-CMR ieviešanas izaicinājumi

 • Pārrobežu e-CMR pieņemšana dalībvalstīs un to iestādēs (CMR konvencijas papildprotokola ratifikācija)
 • Vispārēji piemērojamu obligātu noteikumu trūkums attiecībā uz pārrobežu eCMR datiem un pavaddokumentiem
 • Ierobežotu vai katrai valstij specifisku modeļu izstrāde, ievērojot starptautiskus e-CMR pārrobežu ieviešanas standartus
 • Pieaugošs, bet joprojām zems pierādījumu apjoms par elektronisko transporta dokumentu pieņemšanu tiesās un par pārvadājuma līgumu izpildi, kas noslēgti vai pierādīti elektroniskā formā
 • Elektroniskā formāta juridiskās noteiktības trūkums ārējiem partneriem un dalībniekiem, piemēram, banku un apdrošināšanas sabiedrību lēmumi par elektronisko transporta dokumentu pieņemšanu
 • Piegādes ķēdes dalībnieku nevēlēšanās vai vilcināšanās izmantot e-CMR transporta pakalpojumiem
Call Now Button