Kravu pārvadājumu uz/ no Krievijas atļauju saņemšanas kārtība trešajām valstīm

kravu parvadajumu atļaujas uz krieviju

Jaunumi par kravu pārvadājumiem uz un no Krievijas

Kravu pārvadājumu uz/ no Krievijas atļauju saņemšanas kārtība trešajām valstīm

Vadoties pēc Autotransporta direkcijas oficiālās informācijas. Nesen tika veiktas izmaiņas Vadlīnijās pēc kā izsniedz un anulē starptautisko kravu pārvadājumu atļaujas.

Krievijas trešo valstu atļauju saņemšana 2022.gadā tika papildināta 7. septembrī.

Ņemot vērā, ka 2022. gadā Krievijas trešo valstu starptautisko autopārvadājumu atļauju skaits nav pietiekams, Autotransporta direkcija 2022. gada 6. septembrī apstiprināja grozījumus 2022. gada “Krievijas starptautisko kravas autopārvadājumu atļauju, kas derīgas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm” izsniegšanas vadlīnijās.

Veiktās izmaiņas:

Vienlaicīgi maksimālais atļauju skaits, kas var būt pārvadātāja rīcībā, tiek noteikts viena atļauja uz <4 attiecīgajam pārvadātājam izsniegto un spēkā esošo licences kartīšu starptautiskajiem kravas komercpārvadājumu (EKAK) skaitu atļaujas pieprasīšanas dienā, ņemot vērā 2.,3. un 4. punktā ietvertos nosacījumus.

Atļauja starptautiskiem kravu pārvadājumiem

Priekš atļaujas saņemšanas ir jāievēro šādus nosacījumus:

2. punkts. Iesniegts rakstisks iesniegums, kurā sniegta informācija par plānoto pārvadājumu, pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina tāda kravas pārvadājuma pasūtījuma esamību, kas atbilst uz/no Krievas (-as) trešo valstu pārvadājuma nosacījumiem un kura uzsākšana paredzēta ne vēlāk kā 14 dienas no atļaujas pieprasīšanas dienas.

Atļauju skaits ir samzināms, atņemot no šī skaita divkāršotu pārvadātāja rīcībā esošo 2022.gada ETMK gada atļauju, kas derīgas Krievijas teritorijā ar vismaz atbilstošiem un drošiem transportlīdzekļiem, to skaitu, jo šīš atļaujas dod tiesības veikt trešo valstu pārvadājumus uz/no Krieviju (-as).

EKAK skaits samazināms, atņemot no sī skaita pārvadātājam darbībā esošo un piešķirto 2022. gada ETMK īstermiņa atļauju, kuras ir derīgas krievijas teritorijā ar “EURO V drošiem” un ” EURO VI drošiem” atbilstošiem transportlīdzekļiem.

Call Now Button