Autoceļu lietošanas nodeva Vācijā

Kravu pārvadājumi Vācijā

Autoceļu lietošanas nodeva Vācijā

Vēlamies informēt, ka tiek palielināti Vācijas autoceļu lietošanas nodevas tarifi sākot no 01.01.2023!

Jaunajā aprēķinu metodikā tiek ņemti vērā sekojoši faktori:

 • Autoceļu lietošanas infrastruktūras izmaksas;
 • Transportlīdzekļa EURO kaitīgo izmešu klase;
 • Transportlīdzekļa radītais trokšņu līmenis (trokšņa piesārņojums);
 • Transportlīdzekļa, vai tā sastāva pilnā masa;
 • Transportlīdzekļiem vai to sastāviem, ar pilnu masu virs 18t – asu skaits.

Transportlīdzekļu kategorijas, kuras tiek atbrīvotas no auto ceļu lietošanas nodevām:

 • autobusi,
 • bruņoto spēku transporta līdzekļi,
 • policijas iestāžu transporta līdzekļi,
 • civilās un katastrofu aizsardzības dienesta transporta līdzekļi,
 • transporta līdzekļi, ko izmanto labdarīga vai žēlsirdīga organizācija humanitāras palīdzības preču transportēšanai, kas paredzētas ārkārtas situācijas atvieglošanai,
 • ugunsdzēsības dienesta transporta līdzekļi,
 • citu avārijas dienestu transporta līdzekļi,
 • Vācijas Federācijas transporta līdzekļi,
 • transporta līdzekļi, ko izmanto tikai ceļu uzturēšanas un apsaimniekošanas dienests, ieskaitot ceļu tīrīšanas un ziemas dienesta vajadzībām,
 • transporta līdzekļi, kas tiek izmantoti tikai izstāžu/gadatirgu un cirkus vajadzībām,
 • Lauksaimniecības vai mežsaimniecības transporta līdzekļi, kuru konstrukcija ierobežo to maksimālo ātrumu līdz 40 km/h, un kurus lieto lauksaimniecības vai mežsaimniecības uzņēmumi, kā arī attiecīgie īres uzņēmumi standarta lauksaimniecības un mežsaimniecības ražojumu vai preču transportēšanai,
 • elektriskie transporta līdzekļi, kas atbilst Vācijas Elektrisko transporta līdzekļu likuma (Elektromobilitätsgesetz – EmoG) 2. paragrāfa 1. nodaļai,
 • transportlīdzekļi, kas izmanto dabasgāzi (CNG vai LNG), ne vēlāk kā līdz 31.12.2023. (bet ne LPG)

Pirms kravu pārvadājuma uzsākšanas, jāņem vērā un jāpārliecinās, ka transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu kombinācijas pilna masa ir pareizi iestatīta saskaņā ar jauno svara deklarāciju.

Svara deklarācija 7.5 t – 9 t – 10.5 t (Ekrāna jāuzrādas “7.5t .. 11.99t”)

Screenshot 2022-12-01 at 11.46.58

Svara deklarācija 7.5 t – 9 t – 10.5 t (Ekrānā jāuzrādas “7.5t .. 11.99t”)

Screenshot 2022-12-01 at 11.49.31

Svara deklarācija nav nepieciešama

> 18t

(Ekrānā parādās “> 18t”)

≤ 3 ases or ≥ 4 ases

Screenshot 2022-12-01 at 11.58.00

Spied uz ikonas un lejupielādē svara kategorijas deklarācijas lietošanas noteikumus

Lūdzu, ņemiet vērā Svara klasi nevar iestatīt zemāku par transportlīdzekļa pilno masu, kas pastāvīgi saglabāta borta blokā. Transportlīdzekļiem un transportlīdzekļu sastāviem, kuru pilna masa pārsniedz 18 tonnas, ir jāpārliecinās, vai ir iestatīts arī pareizais asu skaits.

Call Now Button