Kabotāžas kravu pārvadājumi

kabotāžas pārvadājumi

Kabotāžas pārvadājumi - kas jāņem vērā?

Veicam visa veida starptautiskos kravu pārvadājumus, tostarp kabotāžas pārvadājumi,  ir pārvadājums, ja kravas automobilis, piekabe, puspiekabe ar vilcēju vai bez tā, vai to kombinācijā vai 20 vai vairāk pēdu konteineri brauciena sākuma (beigu) posmā izmanto autoceļu, bet pārējā posmā dzelzceļu, iekšējos ūdensceļus vai jūras ceļus, ja kāds no ceļa posmiem, izņemot autoceļu, pārsniedz 100 kilometrus taisnā līnijā. Kombinētā pārvadājuma ietvaros brauciena sākuma (beigu) posmu veic pa autoceļu starp kravas iekraušanas (izkraušanas) vietu un tuvāko kravas iekraušanai (izkraušanai) piemēroto dzelzceļa staciju vai rādiusā, kas nepārsniedz 150 kilometrus taisnā līnijā no iekšējo ūdensceļu ostas vai jūras ostas, kur kravu iekrauj (izkrauj);kuri ir īslaicīgi iekšzemes kravas komercpārvadājumi ar autotransporta līdzekļiem, kas tiek veikti citā valstī, tajā nereģistrējot uzņēmumu, filiāli vai pārstāvniecību.

Kabotāžas pārvadājumi prasa lielu vērību to noteikumu ievērošanā. Piemēram, Eiropas Savienības Rietumvalstis kā Austrija, Beļģija, Vācija un citas “Ceļu savienības” dalībvalstis, turpina ieviest stingrākas sankcijas, kas saistītas ar kabotāžas kravu pārvadājumu noteikumu neievērošanu. Katrai valstij kabotāžas pārvadājumu noteikumi atšķiras un to neievērošana kravu pārvadātājs var zaudēt savu licenci.

ES transporta politikas ilgtermiņa stratēģiju viens no pamatprincipiem ir brīva transportēšanas pakalpojumu sniegšana, tomēr praksē nākas saskarties ar  “Ceļu savienības” kopējām darbībām, kas virzītas uz tirgus pieejamības ierobežošanu salīdzinoši lētākajiem Austrumeiropas pārvadātājiem.

Pārvadātājam, kuram ir šī ES licence, viņš drīkst:

Izpildīt ne vairāk kā 3 (trīs) kabotāžas pārvadājumus pēc kārtas, kas ir secīgi starptautiskam pārvadājumam no citas ES valsts vai no trešās valsts uz ES valsti, kas pieņem kravu.

Pēdējā preces izkraušana kabotāžas pārvadājuma ietvaros pirms izbraukšanas no kravu pieņemošās ES valsts ir jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no pēdējās izkraušanas tajā pat valstī, kas veikta starptautiska kravas/preču pārvadājuma ietvaros.

Veikt ne vairāk kā vienu kabotāžas pārvadājumu ES valstī  3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad transportlīdzeklis bez kravas ir iebraucis dotās valsts teritorijā.

Veicot starptautiskos vai kabotāžas pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, pārsniegs 2,5t, jāreģistrē darba un atpūtas laikposmi, izmantojot tahogrāfu. Saistībā ar izstrādāto mobilitātes pakotni, vairāk lasiet šeit.

• Prasība tiks piemērota no 2026.gada 1.jūlija;

• Tā neattieksies uz iekšzemes pārvadājumiem

Ar ko ir jāsaskaras, ja neievēro kabotāžas pārvadājumu noteikumus?

Sankcijas par noteikumu neievērošanu attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum visās ES valstīs arī nosaka katra ES valsts pēc saviem ieskatiem (brīdinājumi, naudas sodi, terminēti aizliegumi kabotāžas operāciju veikšanai). Sankciju rezultātā atkārtotu noteikumu pārkāpumu gadījumā pārvadātāja licence var tikt anulēta. 

Piemēram, Francijā naudas sodu apmērs pārvadātājiem var sasniegt summu līdz 15 000 EUR (sīkāks info šeit), ja tiek pārkāpti kabotāžas pārvadājumu noteikumi un netiek aizpildīti nepieciešamie dokumenti.

Bez tam pārvadātājam jāņem vērā, ka kabotāžas pārkāpumu gadījumā, transporta līdzeklis tiks aizturēts soda stāvvietā līdz naudas soda nomaksai vai brīdim, kad pieņemts spriedums par pārvadātāja atbrīvošanu no administratīvās atbildības. 

Vairāk lasiet šeit

Vēlies noskaidrot cenu par kabotāžas kravu pārvadājumiem?
Aizpildi formu un noskaidro cenu par kabotāžas kravu pārvadājumiem
Call Now Button