Izmaiņas kravu pārvadājumu nozarē pēc Brexit

2020. gada 31. janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika plānota Anglijas izstāšanās no Eiropas Savienības – Brexit.

Kādas būs pārmaiņas?

Līgumā  iestrādāti nosacījumi arī pārejas periodam – pēc Izstāšanās līguma spēkā stāšanās automātiski piemērojas pārejas perioda nosacījumi. Pārejas periods paredzēts līdz 2020. gada 31. decembrim, un šajā laikā uz AK attiecas ES juridiskās saistības un tiesiskais ietvars (t.s. acquis communautaire), taču AK vairs nepiedalās ES institūciju darbā un lēmumu pieņemšanā. Tomēr Izstāšanās līguma 132. pants paredz, ka, ja abas puses piekrīt, pirms 2020. gada 1. jūlija var tikt pieņemts vienreizējs lēmums, ar kuru pārejas periodu pagarina par laiku, kas nepārsniedz 1 vai 2 gadus. Laikā ierobežots pārejas periods nepieciešams, lai pakāpeniski “atvienotu” AK no ES, sniegtu indivīdiem un uzņēmējiem laiku pielāgoties pārmaiņām. Pārejas perioda laikā ES un AK būs iespēja vienoties par turpmāko sadarbības formu jeb nākotnes attiecību līgumu.

Kravu pārvadājumi un Brexit