Droši kravu pārvadājumi

Sertificēti šoferi

Nozares speciālisti

Ilggadēja pieredze

Kravu apdrošināšana

Pie mums strādā sertificēti šoferi, kuri regulāri tiek izglītoti piedaloties nozares semināros un kursos, kuros tiek regulāri atjaunoti sertifikāti. Kā arī, lai varētu pārvadāt augsta riska bīstamās kravas, iegūst ADR atļaujas, kuras dod tiesības pārvadāt tādas kravas kā degvielu, naftu, pirotehniku, ķīmiskas vielas utt., kas ir no ADR skalas, kuras iedalās deviņās dažādās kategorijās. Visas mūsu pārvadātās kravas ir apdrošinātas ar atvērtā tipa polisi, kā arī ir obligātā CMR apdrošināšana kura nodrošina iespēju veikt drošus kravu pārvadājumus.